Wielkanoc 2020

„Chrystus skruszywszy więzy śmierci jako zwycięzca wyszedł z otchłani”.


Cały świat rozbrzmiewa dziś radosnym ALLELUJA! Niech tajemnica pustego grobu i prawda o Zmartwychwstaniu Jezusa wprawi nas ponownie w zachwyt i wzruszenie, daje poczucie bezpieczeństwa i budzi wiarę, nadzieję i miłość.
Niech zmartwychwstały Chrystus obdarza Was – Parafianie i Goście swym błogosławieństwem.

ks. prob. Marian Antoniewicz
ks. Jarosław T. Żurawski