NIEDZIELA PALMOWA ANNO DOMINI 2022

W Niedzielę Palmową dzieci wraz z rodzicami zrobiły wspaniałe palmy. Liturgia w tym dniu rozpoczęła się na zewnątrz kościoła. Następnie wszyscy uroczyście weszliśmy do kościoła. Po Mszy Świętej został rozstrzygnięty konkurs, zorganizowany przez ks. Jarosława, na najwyższą i najpiękniejszą palmę. Każde dziecko otrzymało słodką nagrodę.