Domowy Kościół

Na terenie naszej parafii od wielu lat istnieje wspólnota rodzin. Jest ona częścią Ruchu Światło – Życie. Ruch ten, choć kojarzony głownie z oazami młodzieżowymi, od 50 lat ma swoją gałąź rodzinną nazwaną Domowym Kościołem.

Małżeństwa sakramentalne tworzą małą grupę zwaną  kręgiem. Do wspólnoty należą  pary o różnym wieku i stażu małżeńskim. Różnice pokoleniowe nie są przeszkodą, spotkania bowiem stanowią miejsce wymiany doświadczeń Na spotkania można przychodzić z dziećmi. Opiekunem duchowym każdej grupy jest ksiądz. W czasie comiesięcznych spotkań małżonkowie dzielą się swoimi radościami i troskami, wspólnie modlą i czytają Słowo Boże. Jest to także czas zapoznawania się z elementami programu formacyjnego, który dotyczy rozwoju duchowego, miłości małżeńskiej, wychowania dzieci i innych spraw.

Domowy Kościół to spotkania formacyjne dla małżeństw chcących nauczyć się czytać Pismo Święte, chcących lepiej poznać Boga, zbliżyć się do Niego, do siebie nawzajem, dla rodzin pragnących ożywić i rozwinąć wiarę, chcących nauczyć się przekładać wiarę na życie codzienne, na miłość ku sobie i drugiemu człowiekowi. To spotkania dla osób, które chcą zmienić, poprawić lub naprawić swoje życie w ogóle, a rodzinne w szczególności. Aby to osiągnąć wybierają drogę opartą na formacji w życiu chrześcijańskim rozwijanym i pielęgnowanym tam gdzie można to czynić najpełniej – w domu, w życiu rodzinnym i małżeńskim.

Osoby pragnące wstąpić do wspólnoty Domowego Kościoła zapraszamy na pierwsze spotkanie:

7.maja (niedziela) po Mszy Św. o godz.11.00, czyli ok.11.45 w salce przy kościele

Zainteresowanych prosimy o kontakt z księdzem
dr Marianem Antoniewiczem – proboszczem parafii,

nr tel. 618482651.