Wieczór Wielbienia Chrystusa Eucharystycznego – TWOJA CZEŚĆ CHWAŁA

Od piątku 12.05 do niedzieli 14.05 w Chludowie u ojców Werbistów odbywały się warsztaty muzyczno-rekolekcyjne dla osób zaangażowanych w przygotowanie Wieczoru Wielbienia Jezusa Eucharystycznego – TWOJA CZEŚĆ CHWAŁA. Nasze przygotowania muzyczno-duchowe zgromadziły 80 osób reprezentujących różne wspólnoty i parafie m.in.: Chór parafii Św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP w Poznaniu-Kiekrzu, Zespół Elohim z parafii Chrystusa Króla w Rokietnicy, Zespół Effatha z parafii św. Cyryla i Metodego w Poznaniu, Orkiestra „Operacja Muzyka” Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Jest moc 😎🙌