Zapraszamy!

Nasze Wielbienie Chrystusa Eucharystycznego wynika z głębokiej wiary w rzeczywistą obecność Pana pośród nas. Nie jest to koncert, to spotkanie modlitewne, które ma nam pomóc spotkać się z Bogiem w osobie Jezusa Chrystusa. Projekt TWOJA CZEŚĆ CHWAŁA jest wspólnym dziełem wielu ludzi… z całego Poznania i okolic:

Chór parafii Św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP w Poznaniu-Kiekrzu, Zespół Elohim z parafii Chrystusa Króla w Rokietnicy, Zespół Effatha z parafii św. Cyryla i Metodego w Poznaniu, Orkiestra „Operacja Muzyka” Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Soliści:

Anna Gicala

Katarzyna Aszyk

Przemysław Koczorowski

Marek Kraśkiewicz

Robert Til

Kierownictwo muzyczne:

Dobrochna Martenka

Organizujemy to plenerowe wydarzenie w Poznaniu-Kiekrzu, gdzie przebywała Święta Siostra Faustyna. To tutaj zobaczyła Jezusa i usłyszała przepiękne słowa: „To wszystko dla ciebie stworzyłem, oblubienico Moja, a wiedz o tym, że wszystkie piękności niczym są w porównaniu z tym, co ci przygotowałem w wieczności”. Dusza moja została zalana tak wielką pociechą, że pozostałam tam do wieczora, a zdało mi się, że jestem krótką chwilę. Dzień ten miałam wolny i przeznaczony na jednodniowe rekolekcje, więc miałam zupełną swobodę oddać się modlitwie. O, jak Bóg jest nieskończenie dobry, ściga nas swoją dobrocią. Najczęściej zdarza się, że udziela mi Pan największych łask wtenczas, kiedy ja się wcale ich nie spodziewam (Dz.158). Oddajemy ten projekt w ręce Boga, ufając że znajdą się wśród nas osoby, które otrzymają – podobnie jak Faustyna, łaski których się nie spodziewają…