Katechiści w naszej parafii

W sobotę 2 grudnia ks. Arcybiskup udzielił misji kanonicznej dwojgu katechistom z naszej parafii, państwu Celine i Michałowi Piechotom. Cieszymy się z ustanowienia nowych katechistów i życzymy im Bożego błogosławieństwa w pełnieniu ich posługi głoszenia słowa Bożego.