Pielgrzymka na Białoruś

Matko Boska Ostrobramska,

                                                 Matko Boska Kodeńska,

                                                 Królowo Kresów Polskich,

                      miej Polaków w Polsce i na świecie w swojej opiece!

PIELGRZYMKA NA BIAŁORUŚ ,,ŚLADAMI WYBITNYCH POLAKÓW’’

29.06-3.07.2020

 1. 29.06.2020 – poniedziałek:
 2. Godz.5.00 – wyjazd z parkingu przykościelnego w Kiekrzu.
 3. Wyjazd do Sokółki, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.
 4. Godz.18.00 – Msza św. w kościele św. Antoniego Padewskiego. Zwiedzanie kościoła, w którym w 2008 roku  dokonał się widoczny dla oczu cud eucharystyczny.
 5. 30.06.2020 – wtorek:
 6.  Wykwaterowanie z hotelu,śniadanie.  Wyjazd z Sokółki ok.godz. 6 30.
 7. Grodno, położone nad Niemnem, liczy dziś 280 tys. mieszkańców i jest stolicą obwodu grodzieńskiego. Od XIV w. mieli tu rezydencję książęta litewscy i królowie polscy. Od 1678 roku odbywał się tu co trzeci sejm Rzeczypospolitej, także ostatni w 1793 zwany niemym. Zobaczymy tu m.in. muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej, zamek Stefana Batorego, kościół farny, cerkiew św. Borysa i Gleba z XII wieku, Sobór Święto-Pokrowski, katedrę św. Franciszka Ksawerego, Plac Sowiecki.
 8. Przejazd do Lidy, spacer po mieście z przewodnikiem, wejście na zamek. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
 9. 1. 07.2020 – środa:
 10. Śniadanie.
 11. Nowogródek – zwiedzanie zamku, ruin kościoła farnego, w którym król Władysław Jagiełło brał ślub z księżniczką Zofią Olszańską, a później ochrzczony został Adam Mickiewicz. Odwiedzimy też dworek – Muzeum Adama Mickiewicza.
 12. Krótki pobyt nad Jeziorem Świteź, o ciekawym owalnym kształcie i niezwykle czystej wodzie, opiewanym przez Adama Mickiewicza.
 13. Zaosie – zwiedzimy zrekonstruowany zespół dworski w dawnym folwarku Mickiewiczów i muzeum poświęcone Adamowi Mickiewiczowi.
 14. Mir – zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego z najlepiej zachowanym na Białorusi zamkiem (wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w 2000 r.) uważanym za pierwowzór mickiewiczowskiego zamku Horeszków.
 15. Obiadokolacja.
 16. 2.07.2020 – czwartek:
 17. Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu.
 18. Przejazd do Nieświeży – zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego, dawnego dworu – rezydencji Radziwiłłów (wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w 2005 r.), zwiedzanie kościoła pw. Bożego Ciała fundacji Krzysztofa Radziwiłła ,,Sierotki’’.
 19. Kosów Polski – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, w odbudowanym folwarku zwiedzanie Muzeum Tadeusza Kościuszki.
 20. Krótki pobyt w Brześciu,ze spacerem po monumentalnej Twierdzy Brzeskiej.
 21. Przekroczenie granicy w Terespolu w godzinach wieczornych.
 22. Przejazd do Kodnia, zakwaterowanie.
 23. Msza św.
 24. Obiadokolacja w Domu Pielgrzyma.
 25. 3.07. 2020 – piątek:
 26. Msza św.
 27. Śniadanie, wykwaterowanie, powrót do Kiekrza.

     Cena: 1625.00zł Wpisowe; 400.00zł I rata 600.00zł (31.03br.)                                

                                                                      II rata 625.00zł (31.05br.)

              I zawiera;                                 

– opłatę za autobus i ubezpieczenie grupy NNW,

– wizę białoruską grupową, formalności w uzyskaniu wizy,

– cztery noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych,

– cztery śniadania, cztery obiadokolacje,

– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,

– usługi pilota ze znajomością języka rosyjskiego, usługi przewodników: Grodno, Lida, Nowogródek,

– audioguidy w Mirze i Nieświeżu

Do uzyskania wizy na Białoruś są potrzebne:

– paszport (ważność paszportu co najmniej trzy miesiące od daty powrotu z Białorusi)

– wypełniony wniosek wizowy ze zdjęciem.

Cena nie zawiera:

– napojów do obiadokolacji,

– dodatkowych ubezpieczeń, kosztów rezygnacji, chorób przewlekłych,

– wydatków osobistych,

Informacja: Maria Dankiewicz – licencjonowany pilot, przewodnik

Tel. kom.: +48 502 656 898, +48 799 077 247, email: mariadankiewicz@wp.pl

Zapisy na pielgrzymkę: od niedzieli 15.12.2019 po Mszach św. przedpołudniowych w Arce , sala nr 2.