Bierzmowanie

Troska o przygotowanie do sakramentu bierzmowania należy do wspólnoty parafialnej, zwłaszcza do rodziców, którzy przez przykład życia i posłuszeństwo Bożemu prawu wprowadzają kandydatów w atmosferę dojrzałej wiary. Aby kandydat do bierzmowania był świadom obowiązków wynikających z bierzmowania, sakrament ten winien udziela się młodzieży uczęszczającej do trzeciej klasy gimnazjum.

Przygotowanie do bierzmowania winno odbywać się w parafii zamieszkania kandydata i trwać dwa lata. Parafia zamieszkania jest właściwym miejscem udzielania sakramentu bierzmowania. W sytuacjach wyjątkowych może się odbyć poza parafią, jednak zawsze za wiedzą i zgodą księdza proboszcza parafii zamieszkania.

Kandydaci obowiązkowo uczestniczą w spotkaniach (terminy podawane w ogłoszeniach parafialnych), jak również w mszach w I piątek miesiąca o godz. 18.00, we wszystkich nabożeństwach Gorzkich Żali, w 4. nabożeństwach Drogi Krzyżowej, w min. 15. nabożeństwach różańcowych w październiku, jak również w min. 15. nabożeństwach majowych. Przystępują także do comiesięcznej spowiedzi świętej.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA ODBĘDZIE SIĘ 21.06.2021 r. o godz. 16.00

gr. VII Agr. VII C
godz. 17.00godz. 17.00
poniedziałekczwartek
marzec15.03.202111.03.2021
kwiecień12.04.202108.04.2021
maj17.05.202113.05.2021
czerwiec14.06.202110.06.2021
gr. VII Bgr. VII D
godz. 17.00godz. 17.00
środaśroda
marzec10.03.202117.03.2021
kwiecień14.04.202121.04.2021
maj12.05.202119.05.2021
czerwiec09.06.202116.06.2021
gr. VIII Egr. VIII F
godz. 18.00godz. 18.00
poniedziałekczwartek
marzec15.03.202118.03.2021
kwiecień19.04.202122.04.2021
maj17.05.202120.05.2021
czerwiec14.06.202117.06.2021
gr. VIII Ggr. VIII  H
godz. 18.00godz. 18.00
marzec10.03.202111.03.2021
kwiecień13.04.202114.04.2021
maj11.05.202112.05.2021
czerwiec08.06.202109.06.2021