Bierzmowanie

Troska o przygotowanie do sakramentu bierzmowania należy do wspólnoty parafialnej, zwłaszcza do rodziców, którzy przez przykład życia i posłuszeństwo Bożemu prawu wprowadzają kandydatów w atmosferę dojrzałej wiary. Aby kandydat do bierzmowania był świadom obowiązków wynikających z bierzmowania, sakrament ten winien udziela się młodzieży uczęszczającej do trzeciej klasy gimnazjum.

Przygotowanie do bierzmowania winno odbywać się w parafii zamieszkania kandydata i trwać trzy lata. Parafia zamieszkania jest właściwym miejscem udzielania sakramentu bierzmowania. W sytuacjach wyjątkowych może się odbyć poza parafią, jednak zawsze za wiedzą i zgodą księdza proboszcza parafii zamieszkania.

Kandydaci obowiązkowo uczestniczą w spotkaniach (terminy podawane w ogłoszeniach parafialnych), jak również w mszach w I piątek miesiąca o godz. 19.00, we wszystkich nabożeństwach Gorzkich Żali, w 4. nabożeństwach Drogi Krzyżowej, w min. 15. nabożeństwach różańcowych w październiku, jak również w min. 15. nabożeństwach majowych. Przystępują także do comiesięcznej spowiedzi świętej.

TERMINY SPOTKAŃ:

  • LISTOPAD
    Msza Święta w I piątek miesiąca 02.11.2018 r. godz. 18.30 lub 20.00
    klasy III gimnazjum i VIII SPSPOTKANIE – 23.11.2018 r. godz. 19.30
    klasy VII SPSPOTKANIE – 16.11.2018 r. godz. 18.30
  • GRUDZIEŃ
    Msza Święta w I piątek miesiąca
    07.12.2018 r. godz. 19.00
    Roraty – piątek
    klasy III gimnazjum i VIII SPSPOTKANIE – 10.12.2018 r. godz. 19.30
    klasy VII SPSPOTKANIE –
  • STYCZEŃ
    Msza Święta w I piątek miesiąca 04.01.2019 r. godz. 19.00
    klasy III gimnazjum i VIII SP
    SPOTKANIE –
    klasy VII SPSPOTKANIE –
  • LUTY
    Msza Święta w I piątek miesiąca 01.02.2019 r. godz. 19.00
    klasy III gimnazjum i VIII SP
    SPOTKANIE –
    klasy VII SPSPOTKANIE –
  • MARZEC
    Msza Święta w I piątek miesiąca 01.03.2019 r. godz. 19.00
    klasy III gimnazjum i VIII SPSPOTKANIE
    klasy VII SPSPOTKANIE