Pokuta (spowiedź, sakrament pokuty i pojednania)

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

w dni powszednie przed każdą
Mszą Świętą.

RACHUNEK SUMIENIA

Pytania wstępne
-Żałuję za popełnione zło?
-Mam stanąć przed Bogiem, który jest Miłością, a ile jest miłości we mnie?
-Bóg chce mnie uzdrowić. Czy jestem gotów przyjąć ten dar?
-Co zmieniło się od ostatniej spowiedzi? Może zapomniałem lub zataiłem ciężki grzech?
-Pokuta zobowiązuje do naprawienia wyrządzonego zła. Jak ją odprawiłem?
-Czy bliźni zauważyli moją poprawę po ostatniej spowiedzi?

X przykazań:

Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

-Bóg jest moim Ojcem. Ile jest we mnie z obrazu Boga?
-Czy pielęgnuję w sobie dar chrztu świętego?
-Każdego dnia wybieram pomiędzy wieloma wartościami. A na którym miejscu jest Bóg?
-Ile czasu poświęcam na rozmowę z Bogiem i słuchanie Go?
-Celem życia chrześcijanina jest zbawienie. Co przysłania mi ten cel?
-Jak rozwijam i pogłębiam dar wiary?
-Czy wątpię w prawdy wiary?
-Może niedbale czynię znak krzyża?
-Bóg zaprasza mnie do współpracy w budowaniu Królestwa Bożego. Jaka jest moja postawa wobec spotykanych ludzi?
-Czy unoszę się pychą?
-Jak wypełniam swoje obowiązki w pracy?
-Czy w życiu kieruję się nauką Jezusa?
-Człowiek rozwija się nieustannie. A moja wiara i wiedza religijna?

Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie

-Imię Boga jest święte. Czy nie wymieniam go bez uszanowania, w gniewie i w żartach?
-Bluźnierstwo przeciw imieniu Bożemu i fałszywa przysięga jest grzechem. Czy szanuję imię mego Boga?
-Czasem proszę o coś Boga, składam przyrzeczenia, obietnice. Czy dotrzymuję składanych ślubów?
-Czy złorzeczę i przeklinam bliźnich?
-Boża opatrzność czuwa nade mną. Czy ulegam pokusie korzystania z wróżb i przepowiedni astrologów?
-Może poddaję się zwątpieniu?

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

-Jaki jest mój dzień święty?
-Czy w moim domu panuje świąteczna atmosfera?
-Jak często rozmawiam z domownikami na temat wiary?
-Jak zachowuję się wobec ludzi, którym grozi utrata wiary?
-Bóg mówi do mnie w czytaniach mszalnych. Czy słucham uważnie i zapamiętuję wskazania Boga z tekstów Pisma Świętego?
-Czy chętnie i punktualnie przychodzę na Mszę świętą?

Czcij ojca swego i matkę swoją

-Bóg dał mi rodziców. Czy okazuję im szacunek, troszczę się o nich i modlę się za nich?
-Czy jestem wdzięczny moim rodzicom chrzestnym?
-Jak odnoszę się do rad rodziców?
-Czy na co dzień jestem uprzejmy i troszczę się o najbliższych?
-Ile czasu poświęcam dla rodziny?
-Mam obowiązek modlić się za najbliższych. Jak często to czynię?
-Czy jestem sprawiedliwy wobec dzieci?
-Czy interesuję się rozwojem moich dzieci, ich postępami w nauce?
-Czy staram się zapewnić dobry byt rodzinie?
-Jak traktuję swoje obowiązki wobec bliźnich i ojczyzny?
-Czy okazuję wdzięczność Bogu i ludziom?
-Jak często zapominam o imieninach i rocznicach najbliższych?

Nie zabijaj

-Bóg jest dawcą życia. Czy szanuję ten dar?
-Jaki mam pogląd na temat zabijania poczętych dzieci i uśmiercania ludzi chorych i starych?
-Gniew, pogarda, nienawiść i zemsta są grzechami przeciw życiu. Czy szkodzę sobie na zdrowiu przez picie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków?
-Czy mam odwagę przeciwstawić się częstowaniu używkami nieletnich? A może sam im to proponuję?
-Wielu ludzi cierpi głód, a ja zapominam, że obżarstwo jest grzechem. Czy dbam o zdrowie swoje i bliskich przez dobre odżywianie i wypoczynek?
-Czy lekceważąc przepisy drogowe nie narażam na niebezpieczeństwo życia swojego i innych?
-Czy mam myśli samobójcze?
-Jezus w ewangelii pochwala troskę o chorych. Czy odwiedzam krewnych i znajomych, którzy chorują?
-Czy naśmiewam się z moich bliźnich, z ich nieszczęścia, choroby, kalectwa?

Nie cudzołóż; 9. Nie pożądaj żony bliźniego twego…

-Jezus naucza, że grzechy te wynikają z pożądliwości serca. Czy z szacunkiem traktuję płciowość? –
Ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego. Czy z należytym szacunkiem traktuję innych?
-Co myślę o nierozerwalności i świętości małżeństwa?
-Czy jestem przyczyną zgorszenia innych przez sposób ubierania się, dwuznaczne słowa, sprośne żarty?
-Czy czytam książki, czasopisma, oglądam filmy o treści erotycznej?
-Czy ze skromnością kształtuję swoją wyobraźnię pragnienia?
-Czy popełniam uczynki nieczyste samotnie lub z drugą osobą?
-Czy jako chrześcijanin szanuję dziewictwo i czystość przedmałżeńską?

Nie kradnij; 10. … ani żadnej rzeczy, która jego jest

-Czy ukradłem coś?
-Czy skradzione rzeczy zwróciłem?
-Czy zazdroszczę innym posiadanych przez nich rzeczy?
-Czy szanuję własność cudzą i społeczną?
-Czy szanuję pracę innych?
-Czy kupuję coś pochodzącego z kradzieży?
-Czy aprobuję lub jestem obojętny wobec aktów wandalizmu?
-Jak wywiązuję się ze zobowiązań podatkowych?
-Czy łatwo pożyczam od innych i nie zwracam im tego?
-Bóg daje mi czas. Jak korzystam z tego daru? Ile czasu marnuję przed telewizorem?

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu

-Jezus mówi, że będziemy sądzeni z każdego słowa. Jak traktuję wypowiadane przez siebie słowa?
-Czy plotkuję?
-Czy jestem wścibski i wypytuję innych o sprawy osobiste?
-Pan Jezus naucza, że ojcem kłamstwa jest szatan. Czy jestem prawdomówny?
-Czy dotrzymuję tajemnic?
-Czy dobrze mówię o innych?
-Czy rzetelnie udzielam informacji?
-Czy sięgam po plotkarskie gazety, słucham takich programów?
-Czy potrafię się cieszyć z sukcesów bliźnich i pochwalić ich?
-Czy szanuję prawo innych osób do własnego zdania?

Przykazania kościelne

  1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych?

-Czy w każdą niedzielę chodzę na Mszę świętą?
-Czy zawsze przychodzę na nią punktualnie?
-Bóg mówi do mnie przez Pismo Święte, a jaka jest moja modlitwa?
-Czy uczestniczę aktywnie we Mszy świętej?
-Które z dobrych uczynków minionego tygodnia złożyłem Bogu w ofierze Mszy świętej?
-Czy jako rodzic daję moim dzieciom przykład chrześcijańskiego życia?
-Wiele spraw mam do załatwienia. Czy podejmuję w dniu świętym prace, które mogłem wykonać w tygodniu, a zaniedbałem je z lenistwa?

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty

-Bóg jest moim Ojcem. Czy chętnie i z ufnością korzystam z Jego miłosierdzia?
-Czy przygotowuję się do sakramentu pokuty z miłości do Boga i Kościoła?
-Czy potrafię przebaczyć komuś, kto wyrządził mi krzywdę?
-Czy moje przystępowanie do sakramentów świętych jest uzależnione od nastrojów i humorów?

3. Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć komunię świętą

-Do komunii świętej mogę przystąpić tylko w stanie łaski uświęcającej!
-Czy nie przyjąłem komunii świętej świętokradzko?
-Jak odnoszę się do tajemnicy Chrystusa obecnego w Eucharystii?
-Czy dziękuję Bogu za Jego dary i rozwijam swoje talenty?
Zachować nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach

-Wolna wola jest darem Boga. Czy potrafię panować nad słabościami mego ciała?

4. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

-Czy moja wiara uzdalnia mnie do troski o braci i siostry w wierze?
-Czy okazuję wdzięczność Bogu i ludziom?
-Czy chętnie angażuję się w różne akcje parafialne?

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Uklęknij i pozdrów księdza słowami:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Następnie przeżegnaj się:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Ksiądz uczyni nad tobą znak krzyża, mówiąc:
Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.
Odpowiedz: Amen.

Przedstaw się:
Jestem… (kawalerem, panną, ojcem, matką itp.).
Ostatni raz spowiadałem się…
Rozgrzeszenie otrzymałem… (albo. nie otrzymałem)
Pokutę odprawiłem… (albo: nie odprawiłem).
Na ostatniej spowiedzi zapomniałem wyznać że…(jeśli zapomniałeś jakiś grzech ciężki)
Od ostatniej spowiedzi obraziłem Pana następującymi grzechami:
Wyznaj teraz swoje grzechy.

Zakończ wyznawanie grzechów słowami:
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie szczerze z miłości do Boga żałuję i postanawiam się z nich poprawić. Proszę Boga o przebaczenie, a Ciebie, ojcze, o naukę i zbawienną pokutę.
Ksiądz może pouczyć spowiadającego się, a następnie naznacza pokutę I udziela rozgrzeszenia:

BÓG, OJCIEC MIŁOSIERDZIA, KTÓRY POJEDNAŁ ŚWIAT ZE SOBĄ PRZEZ ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE SWEGO SYNA I ZESŁAŁ DECHA ŚWIĘTEGO NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW NIECH CI UDZIELI PRZEBACZENIA I POKOJU PRZEZ POSŁUGĘ KOŚCIOŁA JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO

Odpowiedz: Amen.

Następnie ksiądz może jeszcze dodać:
Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Odpowiedz:
Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Ksiądz odpowie:
Idź w pokoju.