Historia

Początki świątyni na wzgórzu o wysokości 93 m.n.p.m sięgają XII wieku. Pierwszą budowlę, na przestrzeni wieków, wielokrotnie rozbudowywano i konserwowano. W 1591 roku nadano jej wygląd gotycki, natomiast obecną formę zyskała w latach 1767-1770. Fundatorką była Marianna Zakrzewska – ówczesna właścicielka Kiekrza. Wieża kościelna (o wysokości 31 metrów) spaliła się w 1855 roku, a 10 lat później została odbudowana.

Wejście

Najbardziej charakterystycznym elementem głównego ołtarza jest kopia obrazu Rafaela Santi przedstawiająca Michała Archanioła.

 

W pobliżu kościoła znajduje się kilka interesujących obiektów:

– pomnik Jana Pawła II (odsłonięty 1 maja 2011)

Pomnik Jana Pawła II

– pomnik postawiony w 1929 roku (remontowany w 1974) „Ku uczczeniu poległych w I wojnie światowej (1914-1918), Powstaniu wielkopolskim (1918-1920), w II wojnie światowej (1939-1945)” – na tablicach wymieniono nazwiska poległych

Pomnik ku uczczeniu poległych

– grobowce Stock-Jesse’ów i Przyłuskich herbu Lubicz

– krzyż misyjny z wypisanymi datami misji świętych

Wieża kościelna i krzyż misyjny