Cmentarz

W przypadku pogrzebu na cmentarzu parafialnym w Poznaniu-Kiekrzu:

  1. W Biurze Parafialnym ustalić datę i godzinę pogrzebu oraz dostarczyć stosowny dokument z USC.
  2. W sprawach związanych z organizacją pogrzebu (przygotowanie kaplicy cmentarnej, miejsca na cmentarzu, wykopanie grobu).
  3. Z aktem zgonu udać się do parafii zamieszkania osoby zmarłej, aby fakt śmierci odnotować w parafialnej Księdze Zgonów.

Sprawy związane z wykupem miejsca na cmentarzu parafialnym czy prolongatą można dokonać w biurze parafialnym w czasie jego otwarcia.

Zapraszamy na stronę umożliwiającą odnalezienie grobów osób pochowanych na cmentarzach w Poznaniu. Projekt powstał z inicjatywy Urzędu Miasta Poznania przy współpracy Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, „Universum” Spółdzielni Pracy oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Mapy cmentarzy są połączone z wyszukiwarką miejsca pochowania, która dokładnie wskaże poszukiwane groby. Ponadto można zobaczyć i wydrukować plan dojścia do danego miejsca.

W wyjątkowych przypadkach mogą wystąpić sytuacje, w których informacja o grobie nie zostanie wyświetlona. Należy je zgłaszać na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie do zarządców cmentarzy. Dane te są publikowane osobno dla każdego cmentarza, przy wynikach wyszukiwania.

Jak znaleźć informacje o grobie na cmentarzu?

  • Po kliknięciu w zakładkę „Wyszukiwarka” pojawia się formularz, w którym umieszczamy dane potrzebne do znalezienia grobu: imię, nazwisko, data pogrzebu. UWAGA: wystarczy podać dowolne kryteria z tej listy – np. samo nazwisko, lub fragment daty, ale wtedy lista znalezionych nazwisk będzie odpowiednio dłuższa. Jeśli będzie dłuższa niż 100 osób system wyświetli odpowiedni komunikat z informacją o konieczności zawężenia kryteriów (np. dodania daty pogrzebu). Dla ułatwienia odnalezienia właściwej osoby system prezentuje również datę urodzenia.
  • W przypadku znalezienia danych odpowiadających wpisanym założeniom uzyskujemy informacje o mogile (grób pojedynczy, grób rodzinny, liczba pochowanych osób)

Cmentarz parafii pw. Michała Archanioła i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Dane statystyczne:
Liczba pochowanych osób: 2 803
Liczba mogił: 1 376
Powierzchnia: 1,6 ha
Dane na dzień: 10.07.2015 r.
Cmentarz położony jest w Poznaniu przy ulicy Chojnickiej.

Został on prawdopodobnie założony w drugiej połowie XIX w. Z uwagi na brak informacji dot. historii cmentarza datę powstania szacuje się na podstawie znalezionego najstarszego nagrobka. Obok Kościoła znajdują się dwa zbudowane z cegły grobowce. Jeden należał do rodziny Stock-Jessów wcześniejszych właścicieli wsi Wielkie, drugi natomiast do rodziny Przyłuskich – właścicieli Strzeszyna. W dolnej części grobowca pochowani zostali rodzice arcybiskupa gnieźnieńskiego Leona Przyłuskiego. Przy cmentarzu znajduje się pomnik upamiętniający żołnierzy poległych podczas I i II wojny światowej oraz Powstania Wielkopolskiego. Na terenie cmentarza można znaleźć również groby należące do Zgromadzenia Sióstr Zakonnych Matki Bożej Miłosierdzia.