Kontakt

Adres parafii: ul. Chojnicka 41, 60-480 Poznań
Telefon: 618 482 651
E-mail: xmanton@wp.pl

Ksiądz proboszcz: ks. dr Marian Antoniewicz