Informacje

Pielgrzymko-wycieczka do Krakowa

W dniach 4-6.06 br. wraz z ks. Jarosławem, który zorganizował naszą podróż udaliśmy się na Pielgrzymko-wycieczkę do Krakowa. Był to czas modlitwy, zwiedzania i radosnych spotkań. Modliliśmy się w Jasnogórskim Sanktuarium, Kalwarii Zebrzydowskiej, w kościele na Skałce, w Łagiewnikach i Centrum Jana Pawła II. Zwiedzaliśmy Muzeum Dom Jana Pawła II, Wawel, miasto Kraków, aby w ostatnim dniu oddychać kopalnianym powietrzem w Kopalni Soli w Bochni.

Zniesienie dyspensy

Biskupi podjęli jednogłośną decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane. Dyspensy zostaną zniesione z dniem 20 czerwca br.

Biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej zdecydowali, że 20 czerwca br. dyspensy zostaną zniesione jednocześnie we wszystkich diecezjach, w których do tej pory obowiązywały w związku z pandemią Covid-19.